Wat is een Business Format Franchising?

Tegenwoordig wordt franchising veel breder opgezet. Het gaat bij Business Format Franchising niet meer alleen om het franchisen van product en productnaam, maar om complete marketing-opzetten, training en begeleiding van franchisenemers, centrale geautomatiseerde administratie en backoffice tot en met online bestelmodules voor vestigingen. De franchisegever biedt een volledig ‘hapklare' formule aan, waarbij affiniteit met de formule en de branche, het kunnen inbrengen van het benodigde startkapitaal en lokale marktkennis de belangrijkste factoren zijn waarop franchisenemers worden beoordeeld. Ervaring en kennis van zaken komen op de tweede plaats (dit laatste is allemaal aan te leren/te trainen).
Binnen Business Format Franchising kunnen weer een tweetal vormen onderscheiden worden: hard franchising en soft franchising.