Wat wordt er verstaan onder een 'gentlemen’s agreement'?

Het Gentlemen’s Agreement of Herenakkoord is een afspraak tussen partijen waarbij iedere partij er vanuit gaat dat de partijen de mondelinge afspraken dan wel de vanzelfsprekende afspraken zullen nakomen.