Wat is een medezeggenschapsraad?

In geval van franchise-overleg door middel van een medezeggenschapsraad hebben de franchisenemers daadwerkelijk zeggenschap en inspraak over de te nemen besluiten. Deze vorm vindt men in praktijk weinig terug omdat het de slagkracht van de organisatie niet ten goede komt.