Welke zaken kan de franchisegever voorschrijven?

Een franchisenemer heeft naast het recht om de naam van de franchiseformule te gebruiken ook andere verplichtingen. Die verplichtingen kunnen het volgende inhouden (dit verschilt per formule):
  • De verplichting om alleen de producten van de franchisegever te verkopen;
  • De verplichting om voor een geschikt pand op een geschikte locatie te zorgen. Soms wordt het pand ook gehuurd van de franchisegever;
  • De verplichting het bedrijf in te richten volgens de huisstijl van de franchisegever;
  • De verplichting de prijzen, tarieven en voorwaarden van de franchisegever te volgen;
  • De verplichting om de administratie door de franchisegever te laten uitvoeren;
  • Verplichtingen om de kwaliteit te garanderen.