Wat is een franchisehandboek?

Inherent aan commerciële samenwerking in de franchisevorm is het opstellen van een ‘Franchise Handboek’. Hierin worden de procedures en het ondersteunende- en marketing systeem achter de formule(s) beschreven. Het franchise handboek is dus de praktische uitwerking van de franchise-overeenkomst, veelal bestaande uit:
  1. Formule handboek, waarin het Business Concept wordt beschreven;
  2. Operationeel handboek met:
  • Uitgangspunten;
  • Werkwijzen;
  • Protocollen;
  • Procedures;
  • Assortiment;
  • Administratie;
  • Inkoop. 
Het handboek dient als leidraad voor franchisenemers en bevat naast een inhoudelijke beschrijving van formuleonderdelen ook vooral praktische handvatten, waarmee de franchisenemer zijn/haar voordeel kan doen bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Vaak wordt in een franchise-overeenkomst verwezen naar het Franchise Handboek (en vice versa).