Wat zijn enkele spraakmakende franchise-kwesties?

In 2014 leidt aanhoudende discussie in de media over de gang van zaken bij enkele toonaangevende formules (o.a. Bakker Bart, Albert Heijn, Top 1 Toys, HEMA, New York Pizza en Shoeby Fashion) uiteindelijk tot kamervragen over de wenselijkheid van wel of geen wetgeving op het gebied van franchising. Wetgeving zou volgens de voorstanders direct leiden tot een betere positie en bescherming van de individuele (kandidaat-)franchisenemer. Tegenstanders van wetgeving wijzen op de in overvloed aanwezige jurisprudentie en ijveren voor meer aandacht voor de onderzoeksplicht door de kandidaat-ondernemer. Zij geven de voorkeur aan zelfregulering binnen de branche.
Op voorspraak van minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken is uiteindelijk een schrijfwerkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de franchisebranche die een aanzet gaat geven tot het formuleren van een normregulerende ‘Franchise Gedragscode’ in Nederland. Een geschillencommissie zal toezien op naleving hiervan. De schrijfwerkgroep verwacht dat de conceptversie van de nieuwe franchise gedragscode in de zomer van 2015 gereed zal zijn voor publicatie.
Lees meer over de (on)wenselijkheid van franchise wetgeving en bekijk de Zembla documentaire Woede in de Winkelstraat van 20 februari 2014 over de verstoorde relaties bij Bakker Bart en Top 1 Toys.