Wat is een franchiseraad?

Het franchise-overleg kan de vorm hebben van een franchiseraad. Een raad waarin zowel franchisegever als (een deel van de) franchisenemers zitting hebben. Veelal worden de franchisenemers vertegenwoordigd door het bestuur van de franchisevereniging. De franchiseraad komt periodiek bijeen. In de regel vindt dat overleg gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar plaats. De wijze waarop het overleg plaatsvindt, is vastgelegd in een reglement, dat in beginsel opgesteld wordt door de franchisegever.