Een franchiseconstructie geeft een hogere omzet bij lagere kosten. Hoe kan dat?

Door de professionele benadering van de markt maakt de franchisenemer veelal sneller een hogere omzet dan een zelfstandig opererende ondernemer. De franchisenemer kan immers profiteren van de professionele marketing, de opgebouwde naamsbekendheid, een centraal administratiesysteem, begeleiding en training en reeds opgedane ervaringen (benchmarks) binnen het samenwerkingsverband. Grootschaligheid geeft direct kostenvoordelen. Veelal kunnen door het grotere inkoopvolume gunstige(r) condities worden bedongen.