Bestaat er zoiets als franchiserecht?

Franchising is in ons land niet specifiek bij wet geregeld. Wel hebben alle nationale franchiseverenigingen, die zijn verenigd in de Europese Franchise Federatie (EFF), in de jaren ’70 van de vorige eeuw meegeholpen aan het tot stand komen van een zogenaamde 'Europese Erecode inzake franchising'. Het doel van deze Erecode is het formuleren van de spelregels waaraan zowel de franchisegever als de franchisenemer dient te voldoen. Met als doel 'het bevorderen van gezonde en evenwichtige franchise'. Daarnaast is er natuurlijk het burgerlijk recht en enkele meer specifieke wetten die van belang kunnen zijn, zoals de Mededingingswet (bepaalde afspraken over prijs, marktgebied en afnameverplichtingen zijn niet toegestaan), de Handelsnaamwet en de Benelux Merkenwet.
Een franchisecontract mag uiteraard niet in strijd zijn met de Europese Erecode of met bestaande regelgeving. Een goed contract regelt alle aspecten van franchising helder en volledig, en waarborgt een evenwichtige relatie tussen franchisegever en franchisenemer.
Meer over de Erecode op de website van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).