Wat houdt de (Nederlandse Franchisecode (NFC) in?

Er bestaat (nog) geen specifieke wetgeving rondom franchise. Om de samenwerking tussen franchisegever - en nemer te verbeteren hebben vertegenwoordigers van beiden in 2016 de Nederlandse Franchise Code (NFC) opgesteld. En om te zorgen dat die code ook zou worden toegepast, was aanvankelijk het plan de NFC wettelijk te verankeren. Daarvoor werd zelfs al een internetconsultatie gehouden. Uit de reacties op die consultatie bleek de code een splijtzwam. Franchisenemers denken dat een wettelijke status voor de code hun positie gaat verbeteren, terwijl franchisegevers vinden dat er door de regels geen ruimte meer overblijft om te ondernemen. Om deze redenen zal een wet de omgang tussen franchisegever en franchisenemer moeten gaan regelen. Daarbij gaat het om:
  • Uitwisseling van informatie voordat het franchisecontract is gesloten;
  • Tussentijds wijzigen van de franchiseovereenkomst;
  • Beëindiging van de samenwerking;
  • Hoe het overleg tussen franchisegever en franchisenemer(s) moet verlopen.