Kan de franchisegever verantwoordelijk worden gesteld voor een onjuiste omzetprognose?

De jurisprudentie leert dat redelijkheid en billijkheid voor een franchisegever de verplichting meebrengt zorg te dragen voor een deugdelijke prognose van de omzet bij het sluiten van de franchise-overeenkomst. Ook de Hoge Raad heeft zich al in deze zin uitgelaten.