Welke vormen kan het franchise-overleg hebben?

Het franchise-overleg kan de vorm hebben van een informatie-orgaan, een beleidsadviesraad of een medezeggenschapsraad.