Kan een centrale organisatie verkoopprijzen voorschrijven?

Nee. Een centrale organisatie in een samenwerking op franchisebasis kan alleen adviesprijzen geven. Aangezien deze adviesprijzen waarschijnlijk ook naar de consument gecommuniceerd worden zal de franchisenemer zich hier veelal aan houden. Hij dient echter wel de mogelijkheid te hebben om van de geadviseerde prijzen (zowel naar boven als naar beneden) af te wijken.