Wat is een joint venture?

Een joint venture is een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één economische activiteit te ondernemen. De partijen spreken af om zowel winst als verlies te delen.
De joint venture dient te worden onderscheiden van de fusie in de zin dat alle partners in het samenwerkingsverband geheel zelfstandig blijven. Een joint venture wordt vaak opgezet voor een speciaal project. Het is geen langdurig zakelijke verbinding tussen twee of meer partijen (strategische alliantie). Hierdoor is een joint venture wel relatief gevoeliger voor conflicten tussen de achterliggende partijen.
Sommige landen eisen dat als een buitenlands bedrijf hun markt wil penetreren dat het een joint venture met een lokaal bedrijf aangaat. Vaak is deze eis ingegeven door overdracht van kennis en technologie en om het lokale bedrijf de controle te laten houden over de samenwerking. Om die reden zijn joint ventures heel normaal in de olie- en gasindustrie. Ook de grote elektronicaspelers als Philips, Sony, Siemens en Ericsson maken veel gebruik van deze samenwerkingsvorm.