Waaruit bestaat het inkomen van de franchisegever?

Het inkomen van de franchisegever ontstaat enerzijds door leveranties van goederen en of diensten; anderzijds ontvangt hij een vergoedingen (royalties/fee's) voor het verrichten van diensten voor de franchisenemers.