Wat is een informatie-orgaan?

In geval van franchise-overleg door middel van een informatie-orgaan worden de franchisenemers geïnformeerd over genomen stappen en gemaakte keuzes. Deze vorm voldoet in het algemeen niet. De franchisenemers willen inspraak, dat wil zeggen hun opmerkingen en kritiek dient gehonoreerd dan wel met argumenten weerlegd te worden.