Wat is een entreefee?

Een entreefee of startbijdrage is een eenmalige vergoeding betaald door franchisenemers om toe te mogen treden tot de organisatie. Deze entreefee maakt samen met de continue bijdragen (fee's) onderdeel uit van het vergoedingensysteem.