Wat regelt de frachise-overeenkomst?

In de franchise-overeenkomst worden de afspraken tussen franchisegever en -nemer geformaliseerd. Ook de vergoeding(en) aan de franchisegever (de eventuele entreevergoeding alsmede de franchisevergoeding) is hierin geregeld. Deze overeenkomst kan de samenwerking strak reglementeren (hard franchising) terwijl ook overeenkomsten met vrijheid tot beleidsbeslissingen en eigen inkoop (soft franchising) mogelijk zijn.
De franchise-overeenkomst dient altijd in overeenstemming te zijn met onze nationale wetgeving, de wetgeving van de Europese Gemeenschap alsmede met de ‘Europese Erecode inzake franchising’.
In een franchisecontract komen meestal de volgende zaken aan de orde: 
 • Omschrijving van de (winkel)formule en de gebruiksrechten van de franchisenemer (franchiseformule);
 • Het rayon dat aan de franchisenemer wordt toegewezen;
 • De diensten die de franchisegever verleent aan de franchisenemer (informatie, adviezen over assortiment, prijstelling, marketing, et cetera.);
 • Overige verplichtingen van de franchisegever;
 • De vergoedingen die de franchisenemer aan de franchisegever betaalt (entreegeld, maandelijkse vergoeding, et cetera);
 • Overige verplichtingen van de franchisenemer zoals het opvolgen van instructies van de franchisenemer op het gebied van bedrijfsbeheer, inrichting en presentatie, assortiment, administratie;
 • Industriële en intellectuele eigendom;
 • Concurrentiebeding;
 • Verzekering;
 • De voorwaarden waaronder de franchisenemer het bedrijf mag verkopen en de mogelijke voorkeursrechten van de franchisegever;
 • Het recht van de franchisegever om het franchisesysteem aan te passen;
 • De duur van de overeenkomst;
 • Beëindiging van de overeenkomst;
 • Geschillenbeslechting
In een franchiseovereenkomst kunnen verder ook afspraken worden opgenomen over het huren van bedrijfsruimte en/of over financiering door de franchisegever. In de overeenkomst wordt doorgaans verwezen naar het franchise-handboek voor de procedurele uitwerking van onderdelen.