Is er een onpartijdige geschillenregeling?

Beide partijen in de franchisesector hebben aangegeven behoefte te hebben aan een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechting. De bestaande geschillenbeslechting zoals mediation en arbitrage die de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) aanbiedt, voldoet volgens de partijen niet aan de eisen. Geschillenbeslechting via de rechter is voor partijen vaak geen optie. De wettelijke regels zoals de rechter deze toepast zijn namelijk gericht op schadevergoeding en niet op het behoud van de onderlinge relatie. De rechtszaken worden hierdoor vaak pas gevoerd als de franchiserelatie al is verbroken.