Hoe zijn de afspraken met betrekking tot communicatie vastgelegd?

In eerste instantie is de keuze voor de vorm in het franchisecontract bepaald. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in het franchisehandboek en het overlegreglement.