Hoe verloopt de procedure om franchisenemer te worden in zijn algemeenheid?

Vooropgesteld dat er wederzijdse interesse tussen partijen is, zullen er één of meerdere gesprekken over samenwerking gaan plaatsvinden. Geleidelijk zal er meer informatie worden uitgewisseld over de franchiseformule, de dagelijkse praktijk en de visie voor de toekomst, de (on)mogelijkheden en de rechten en verplichtingen. Het franchise handboek en –contract worden in de regel pas vrijgegeven na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door de kandidaat-franchisenemer. De gesprekken zullen worden gevoerd met verantwoordelijke personen binnen de franchise-organisatie (de directeur of expansie-manager(s) dan wel met een gespecialiseerd selectiebureau (intermediair).