Kan een franchisecontract tussentijds aangepast worden?

Nieuwe wetgeving of noodzakelijke bijstellingen van de formule kunnen aanleiding geven om het contract aan te passen. Deze gelegenheid doet zich voor na afloop van de contractperiode, wanneer voor de daarop volgende periode een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan.