Wie zijn de initiators van een franchise-organisatie?

In principe kunnen producenten, grossiers, importeurs, dienstverleners en detaillisten de initiator zijn tot het opzetten van een franchise-organisatie. Ook is vaak een groep van al samenwerkende ondernemers de initiator. Een voorbeeld zien wij in het notariaat waar reeds regionaal samenwerkende notarissen hebben gekozen voor samenwerking in de franchisevorm onder de naam Netwerk Notarissen.