Bestaat er een nationale gedragscode voor de franchisesector?

Voor problemen in de samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers is een nationale gedragscode en geschillenbeslechting in de maak. Deze code moet vastleggen welke rechten en plichten franchisenemers en franchisegevers precies hebben ten opzichte van elkaar. De code moet daarmee duidelijkheid bieden over zaken als transparantie en informatieplichten, termijnen bij beëindiging van de franchiseovereenkomst, e-commerce en concurrentiebedingen. Ook moet de gedragscode handvatten bieden over eventuele noodzakelijke aanpassingen van overeenkomsten gedurende de looptijd als gevolg van veranderende omstandigheden. De code wordt in de loop van 2015 verwacht.