Wat is een franchisevereniging?

De franchisenemers kunnen zich verenigd hebben in een vereniging met statuten en een dagelijks bestuur. Dit bestuur is dan gerechtigd om de franchisenemers te vertegenwoordigen tijdens het franchiseoverleg met de franchisegever.