Men zegt dat het voor de franchisegever een voordeel is om met zelfstandige ondernemers te werken. Hoe zit dit?

Zowel de franchisegever als de franchisenemers zijn zelfstandig ondernemer. De wederzijdse afspraken en belangen worden vooraf in een franchise-contract vastgelegd. Door de taakverdeling is het mogelijk, dat beide partijen een zo hoog mogelijk rendement met hun bedrijf kunnen maken. De franchisenemers zijn in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen bedrijf. De motivatie en de persoonlijke inzet staan daarom op een hoog niveau.