Wat is het bestaansrecht van franchising?

Bij franchising bestaat er een efficiënte taakverdeling tussen de franchisegever en franchisenemer. Beide partijen doen vooral datgene waarin zij sterk zijn. Voor de franchisenemer zijn dat met name de uitvoering van de operationele taken, zoals de verkoop en de dagelijkse gang van zaken binnen de eigen onderneming. Voor de franchisegever ligt het accent op de marketing, expansie, innovatie, beheer en de aansturing van de totale organisatie.