Wat zijn (internationale) trends in franchising?

In de komende jaren wordt een voortgaande groei verwacht, zowel met betrekking tot het aantal franchisegevers als ook het aantal vestigingen per formule. Franchising wint ook sterk terrein in het kader van outsourcing. Veel grote landelijke bedrijven besteden bijvoorbeeld onderhouds-, reparatie- en koeriersdiensten uit aan franchiseorganisaties. Ook in de gezondheidszorg wordt franchise gangbaar nu deze sector deels gereguleerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij huisartsen, ooglaser specialisten, tandartsen of fysiotherapeuten.
Andere ontwikkelingen zijn:
 1. Internationalisatie. Meer en meer kiezen franchisegevers voor groei in verschillende landen;
 2. Franchising groeit sterker dan het Bruto Nationaal Product. Vooral in landen als Spanje en Brazilië zoeken veel mensen eigen emplooi en daarbij de 'zekerheid' van een bewezen franchiseformule;
 3. De relatie tussen franchisegever en franchisenemer kwam tijdens de achter ons liggende crisisjaren geregeld onder druk te staan. Met name in de sectoren retail en mode was dit het geval. De (onevenredige) verdeling van de online omzet, (te hoge) huurprijzen van panden, de opzet van het verdienmodel, teruglopende inkomsten en kleinere marges voor franchisenemers leidden geregeld tot conflicten tussen franchisegever en –nemer;
 4. Franchisegevers gaan vaker toe naar multi-brand franchising: meer merken onder één moederorganisatie;
 5. Franchisenemers groeien door met multi-unit én multi-brand franchising: meer vestigingen onder één franchisenemer en vaak ook meer dan één franchise van verschillende merken / organisaties;
 6. Micro franchising: de zzp-er als franchisenemer. Daarbij zie je meer vrouwen en immigranten;
 7. Opkomst van meer diensten franchises, vooral gericht op oudere mensen en  zorgverlening;
 8. De rol van de franchisegever bij de financiering van franchisenemers neemt toe. Banken zijn wereldwijd structureel terughoudender in het verstrekken van financieringen;
 9. De opkomst, doorgroei en acceptatie van e-commerce en mobiele technologie in franchisenetwerken;
 10. De rol van social media: teleurgestelde en mislukte franchisenemers zijn luidruchtig op social media en proberen de franchisegever te raken;
 11. Alternatieve financiering: financieringen voor franchisenemers komen steeds vaker tot stand, buiten de bank om, door middel van  microfinanciering (Qredits) of crowdfunding (Geldvoorelkaar.nl, Kickstarter, Symbid et cetera);
 12. Samenwerking tussen formules om elkaars dienstverlening te versterken. Voorbeeld: Fastfood formule Kwalitaria die in bepaalde vestigingen samengaat met croissanterie-/lunch formule Delifrance;
 13. Media die niet altijd even genuanceerd en soms (te) voorbarig berichten over (vermeende) 'misstanden' in de franchisebranche. Een conflict over ongelijkheid of onevenredige verdeling in de relatie franchisegever-franchisenemer ligt meestal ten grondslag aan dergelijke negatieve berichtgeving.