Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Doorgaans wordt door de franchisegever in de "selectiefase" gebruik gemaakt van een geheimhoudingsverklaring. Deze verklaring is er om te voorkomen, dat door geïnteresseerden oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de verstrekte vertrouwelijke informatie.