Wat houdt de Europese Erecode Franchise in?

Naast een aantal formele regels omtrent franchising, bestaat er ook een informele (maar veelgebruikte) gedragscode voor franchisers in Europa. Deze wordt de Erecode (Ned. vertaling, pdf) genoemd. Deze code is in 1972 opgesteld door de Europese Franchise Federatie. Het is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
  • Hooghouden mago en reputatie van de franchise;
  • Ondubbelzinnige werving van nieuwe franchisenemers;
  • Pas starten met franchising als de initiatiefnemer minstens een jaar een succesvol bedrijf heeft geleid.
Nederland heeft een eigen variant die is gebaseerd op Europese Erecode: de Nederlandse Franchisecode (NFC).