In hoeverre is een voorovereenkomst bindend?

De vrijblijvendheid van de gesprekken is voorbij; u kunt alleen nog maar onder bijzondere voorwaarden van elkaar af. De voorovereenkomst is bindend voor beide partijen. Daarin wordt vastgelegd dat de franchisenemer van plan is binnen een bepaald exclusief gebied de franchiseformule te gaan exploiteren. Hij of zij heeft gevoelige documenten (handboek) ontvangen en verkrijgt de exclusieve rechten om tegen vergoeding gebruik te mogen maken van de formule. In ruil daarvoor mag de franchisegever geen andere kandidaat-franchisenemer deze exclusieve rechten aanbieden. De voorovereenkomst wordt overigens niet door iedere franchise-organisatie gehanteerd.