Hoe wordt de controle op de naleving van de formule geregeld?

In de herkenbaarheid en het imago schuilt de ware kracht van een succesvolle franchiseformule. Voorop staat dus dat er controle moet zijn of de aangeslotenen franchisenemers de formule daadwerkelijk zo toepassen zoals de franchisegever deze heeft getest tijdens de ontwikkeling. Dit is een continu proces, waarvoor veelal een formulemanager wordt aangetrokken door de franchise-organisatie.