Wat is jobfranchising?

Het verzelfstandigen van bijvoorbeeld het eigen service- of verkoopapparaat. Er is dan geen sprake van winkelvestigingen maar van andersoortige distributie. Een voorbeeld hiervan is de Klussenier, een organisatie van zelfstandige klusbedrijven voor kleine verbouwingen en onderhoud aan de woning. Ook valt te denken aan een landelijk werkende keukenleverancier die zijn installatieopdrachten uitbesteedt aan een franchiseformule. Of het verzelfstandigen van de verkoop en distributie via franchising. Er zijn dan geen winkelvestigingen, maar er is sprake van distributie via bijvoorbeeld partyverkoop of telemarketing. Een bekend voorbeeld hiervan is het bedrijf Tupperware.