Wat is de wetgeving rond franchise?

Er is in Nederland nog geen specifieke wetgeving op het gebied van franchising. Wel moet de partijen zich houden aan:
  • Het algemene verbintenissen- en ondernemingsrecht
  • Alle regels die op verbintenissen (het gevolg van een rechtshandeling) en ondernemingen van toepassing zijn.
  • Het huurrecht
  • De koppeling van het huurrecht aan het franchisecontract.
  • Het Nederlandse en Europese mededingingsrecht. Hieronder vallen bijvoorbeeld, non-concurrentiebedingingen, prijsafspraken, gebiedsbescherming, en afnameverplichtingen.
Over het algemeen geldt dat een franchisenemer niet in het gebied van een andere franchisenemer mag neerstrijken. Ook mag de winkel niet zomaar verkocht worden zonder de toestemming van de franchisegever.

In 2021 is nieuwe wetgeving op het gebied van franchising van kracht geworden. De belangrijkste uitgangspunten daarvan zijn: precontractuele uitwisseling van informatie, het kunnen beëindigen van een franchisesamenwerking, de mogelijkheid om lopende franchisecontracten tussentijds te wijzigen en overleg tussen franchisegever en franchisenemers.