Is een handboek een vast gegeven?

In tegenstelling tot een franchisecontract kan de inhoud van het franchise handboek op elk moment worden aangepast. De aanpassingen mogen echter nooit in strijd zijn met de franchise-overeenkomst.