Adviseren en beter organiseren: inzichten en voorbeelden. Adviesvaardigheden & adviesstijlen. Trends in de adviesbranche. Nieuwe adviesprodukten en business modellen. Selectie van de beste artikelen met advies-cases, tips en tricks.

Trends: een frisse wind in de adviesbranche?

Trends in de praktijk van managen, organiseren en adviseren. Nieuwe adviesprodukten en adviesstijlen Veranderingen in het adviesvak en nieuwe business modellen. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Velen pleiten voor een frisse wind. Zie:

Hier volgt een overzicht van belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen. Oordeel  zelf over ‘de frisse wind’. In de discussie ruimte bij deze pagina kunt u daar melding van maken.

Wat zijn de veranderingen in het adviesvak

Meer aandacht voor het organisatieontwerp

Organisatie-vernieuwing zet door. De logge piramide met strakke top-down sturing verandert steeds vaker in een netwerk-organisatie. Zie bijvoorbeeld:

Lees ook:

Vijf verandertips voor het realiseren van je goede voornemens
De organisatie blijft transparant en bestuurbaar door de eenheden te voorzien van een beperkt aantal resultaats-indicatoren. Zie het voorbeeld van VDL onder het kopje ‘Laat de eenvoud regeren’ in Performance management.

Ook organisatiecultuur, systemen en strategie maken deel uit van het organisatieontwerp. Onder labels als ‘nieuw organiseren’, ‘de menselijke maat’, ‘klein binnen groot’, ‘zelfsturing’, ‘autonomie’ en ‘eigenaarschap’ streeft men naar soepel werkende relatie-patronen, zowel horizontaal als verticaal, andere manieren van leidinggeven en een bedrijfscultuur gericht op resultaatverbetering. Wendbaarheid en agile werken liggen eveneens in het verschiet. Meer info in Sturen op verantwoordelijkheid.

Het platform ontwerp komt op

Ondertussen rukt een nieuw type organisatie op: De platform organisatie. Zie: Gig economy: geen vaste banen, maar losse klusjesUitsluitend zzp’ers in de nieuwe economie. Het einde van de organisatie?

Een platform organisatie is in de kern een netwerk-organisatie maar de units zijn vaak kleiner. Variërend van een compact team tot één individu. On demand Apps maken het gemakkelijk om de organisatie verder te ontwikkelen en doelmatig in te richten. De staven van organisaties, inclusief HRM, lopen kans buiten de organisatie geplaatst te worden. De kans is zelfs niet denkbeeldig dat de overgrote meerderheid van de werknemers los kom te te staan van de organisatie waarvoor ze werken. Zie: Ontkoppeling van mens en organisatie? . Wat wordt de organisatie van de toekomst?

Ook gevestigde organisaties moeten zich afvragen of de platform formule niet te verkiezen is. De zakelijke dienstverlening zou wel eens zeer gebaat kunnen zijn met dit organisatieontwerp; de advies-branche voorop.

We komen hiermee aan de grenzen van onze kennis en ervaring. Maar we moeten onder ogen zien dat algoritmen een nieuwe taylorisatie mogelijk maken. Medewerkers afrekenen op hun scores en de-activeren als hun scores te wensen overlaten. Hier ligt ook een ethisch vraagstuk waar we ons op zullen moeten prepareren.

Organisaties vernetwerken en platformiseren

Het bekendste voorbeeld van een groot concern als platform organisatie is Amazon. Dit type organisatie rukt onmiskenbaar op. Weten de advies-bedrijven wat hier speelt? En hoe een gevestigde onderneming van deze ontwikkeling kan profiteren en misschien wel een platform organisatie moet worden?

De platform organisatie zal zich steeds vaker als geduchte concurrent manifesteren. De reden: de transactiekosten van coördinatie en besturing gaan drastisch omlaag. Zo drastisch dat dit organisatieontwerp praktisch onverslaanbaar wordt. Zie: De Haier casus. Een virale zwerm van duizenden micro-ondernemingen!
Is dit ‘The next level’?  Wordt dit het organisatie-ontwerp van de toekomst?

De digitale transformatie

Met de platform bedrijven en de On demand Apps zitten we midden in de digitale transformatie. De aanpak van deze transformatie kent verschillende varianten. Zie bijvoorbeeld: Hoe digitaliseer je jouw bedrijf? In 3 stappen.

Zie ook de Checklist digitale transformatie. Wat en hoe? Een aanpak gebaseerd op maximale inzet en betrokkenheid van de lijnorganisatie.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) wordt onvermijdelijk een volgende stap: Artificial Intelligence faalt zonder de mensZes succesfactoren met voorbeelden.

Hier ligt ongetwijfeld een omvangrijk werkveld voor consultants.

Andere opkomende onderwerpen zijn Diversiteit, Zingeving en Duurzaamheid/MVO.

Hoe aanpakken? Het nieuwe verandermanagement

Goed verandermanagement wordt de grootste uitdaging voor managers en consultants. In de nieuwe economie is verandermanagement stevig aan het veranderen. Het kan niet anders of de rol van consultants verandert mee.

De legacy van opeengestapelde inzichten, hypes, schema’s, theorieën, stappenplannen, modellen, figuren, concepten en dikke boeken wordt overboord gezet. Onderzoeksrapporten, eindeloze vergaderingen, stappenplannen…. dat schiet niet op. Aan de gang! De wijsheid zit in het DOEN! De lijn is aan zet.

Laat de lijnorganisatie het werk doen. Dat is hun verantwoordelijkheid. De motto’s zijn: ‘Reductie van complexiteit’, ‘Pak de essentie’. En ‘Laat eenvoud regeren’. Wat blijft dan overeind? Zie: Verandermanagement op 1 A4’tje. De kern is: De lijn is aan zet.

En zo gaat het ook met Businessplanning, Innoveren, Projectmanagement, Kernwaarden, Missie & visie en Strategie-ontwikkeling. Sneller en eenvoudiger met uitgangspunten als: Samen met klant en leverancier. Elke oplossing is een Beta-versie. Incrementeel verder gaan. Gebruik gezond verstand. Blijf bovenal resultaatgericht. Tempo: realiseer zichtbare voortgang. Denk en doe vanuit en met de gebruikers.

Bij overheid en publieke organisaties zijn er andere accenten. Zie de betreffende kennisbankpagina. Lees ook: Als veranderingen niet van de grond komenWaarom in overheidsorganisaties veranderingen vaak vastlopen. Casus en ‘lessons learned’.

Veel adviesproducten outdated

Daarbij komt dat veel gerenommeerde advies-producten  steeds meer kritiek ondervinden en outdated raken. Zoals kernwaarden, de lerende organisatie, de balanced scorecard,  communicatie verbetering, tevredenheids-onderzoek, cultuurverandering, total quality, kritieke succesfactoren, kennismanagement. Het zijn middelen en met middelen is de kans te groot dat het middel afleidt van concrete resultaatverbetering. Ondertussen wacht de klant.
Het worden regendansen rond systemen, protocollen, onderzoekingen, stappenplannen, instrumenten, dashboards en programma’s. Tastbare verbetering van resultaten is ver te zoeken En bovenal leidt het tot ‘gedoe’.

Lang geleden is dit al betoogd door Schaffer en Thomson – Successful Change Programs Begin with Results. Hoe dan wel? Een citaat:

‘Results-driven programs bypass lengthy preparations and aim for quick, measurable gains within a few months.’

Deze visie circuleert al dertig jaar in de vakbladen en is nog steeds actueel. Zie ook onze pagina over Managementmodellen.

Veel adviesbureaus doen niet gemakkelijk afstand van de hierboven genoemde activiteiten en producten. Daar gaat je verdienmodel! Maar de markt van adviesproducten verandert. De meest dynamische sectoren van onze economie verkeren al lang in een andere fase. De nieuwe economie van start-ups en het innovatieve grootbedrijf heeft lak aan ingewikkeld gedoe. Nader onderzoek, analyseren en rapporteren leiden tot niets. Alles is een beta-versie. We moeten verder. Eenvoud boven alles. Aanpakken dat probleem. Willen de consultants eerst een uitgebreid onderzoek? Vindt men het o zo taai of complex? ‘Tja… u hoort nog van ons.’

Lees bijvoorbeeld hoe simpel en voortvarend men kan denken over Missie & Visie.  Nog veelzeggender is de volgende casus waarin vele jaren van onderzoekingen met een serie rapporten van telkens andere bureau’s uiteindelijk worden afgedaan als overbodig. Het probleem blijkt  in één dag opgelost te kunnen worden.

Het adviesvak: een frisse wind?

Deze pagina begon met de vraag ‘Is er een frisse wind in de adviesbranche?’. Welnu, wat denk u? Worden de oude businessmodellen en de genoemde regendansen rondom instrumenten, systemen en modellen door een frisse wind omver geblazen? Het lijkt erop dat er nog veel overeind is gebleven. Maar let wel…. er zijn grote verschillen tussen kantoren en adviseurs.

Het eerste onderdeel ‘aanpassing van het organisatie-ontwerp’ is een bekende materie voor menige adviseur. Hoe vertrouwd adviesfirma’s zijn met de platformorganisatie als organisatieontwerp is wel weer de vraag. Dat wordt zoeken. Wat betreft ‘verandermanagement’ en ‘veel adviesproducten outdated’ is moeilijk in te schatten hoe het precies zit. Enig behoedzaamheid, bij de selectie van een adviesbureau of consultant met betrekking tot deze materie is op zijn plaats.

Goed adviseren: selectie van inzichten en ervaringen

Hieronder vindt u bijdragen met meer informatie over goed adviseren, trends en praktijkervaringen.