Ontkoppeling van mens en organisatie?

Cover stories

Technologische en maatschappelijke veranderingen zetten de traditionele arbeidsrelatie flink onder druk. Organisaties reageren en ontwikkelen nieuwe manieren om zich op het juiste moment te verzekeren van schaarse arbeidskrachten. Als mens en organisatie worden ontkoppeld, waar zal de managementaandacht dan naar uit gaan?

Mens en organisatie waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De laatste jaren weekt de mens zich los van de organisatie. De aanhoudende groei van het aantal zzp’ers (1,2 miljoen in 2019!) is daarvan het bewijs. In elk toekomstscenario van de analyse van het ING Economisch Bureau neemt het aantal zzp’ers verder toe: het behoudende scenario voorspelt een toename met 25%; in het extreme scenario groeit het aantal zzp’ers met 100%. Welk scenario werkelijkheid word...

L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Interessant, dit soort scenario's.
Het lijkt of we vergeten dat de mens nog altijd een sociaal 'dier' is, dat ergens bij wil horen. Waar hoor je bij als zzp-er? Misschien bias als lezer van Trouw, maar de doorgeschoten individualiseringstrend lijkt weer richting collectivisering te gaan.
En het lijkt alsof dit soort trends dan gelden voor alle soorten organisaties, maar hoeveel procent van de werkgelegenheid leent zich voor uitvoering door 'op afroep beschibare krachten'? (bijv. politie, zorg, vuilnisophalen, onderwijs, rechtspraak, ...)
Lid sinds 2019
"de personele kern neemt af". Ik zie eerder een tegengestelde beweging. Door alle fluiditeit (oa in persoonlijke relaties) en bv grote wordende fysieke afstand tussen families denk ik dat mensen toenemende verbinding gaan zoeken op hun werk. Ergens bij horen, weten waar je aan bijdraagt, gezamenlijk dingen beter maken. En dan niet in een projectje van 6 weken, maar voor langere tijd. Dus het gaat juist om het creëren van community met daarin ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigenaarschap, ondernemerschap en variëteit in werk binnen de organisatie. Voor veel mensen is dat aantrekkelijker dan ZZP schap schat ik in.
Willem Mastenbroek
Pro-lid
@Leonard en Meindert,

Uitdagend artikel. Mijn dank.

De laatste zin intrigeerde mij in het bijzonder: ”In de organisatie van de toekomst staan drie processen centraal: configureren, contracteren en integreren. Daar zal de managementaandacht naar uit gaan.”

Daar moest ik wel ff over nadenken. Wat zouden de auteurs hiermee bedoelen. Plotseling viel mij het voorbeeld van het Chinese bedrijf Haier te binnen. https://www.managementsite.nl/haier-nieuw-organiseren-semler-of-taylor

Hier volgt mijn poging om de 3 processen concreet in te vullen met elementen van Haier. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

Het configureren heeft bij Haier de vorm gekregen van een virale zwerm van duizenden zelfstandige micro-ondernemingen.

Het contracteren doen de micro-ondernemingen zelf in wisselende combinaties om met elkaar tot een winnende propositie te komen voor een sector, doelgroep of klant. Tevens is er de prikkel om als micro-onderneming een eigen ecosysteem te creëren door micro-ondernemingen op te richten.

Het integreren en samenwerken met andere micro-ondernemingen doet een micro-onderneming naar eigen keuze waarbij er regels zijn om de samenwerking te faciliteren en te conditioneren.

De managementaandacht gaat vooral uit naar het steeds slimmer maken van de figuratie. Voor de rest draait het zoals het draait, en dat is zeer winstgevend met een snelle groei van het Haier-ecosysteem.

Er is relatief weinig management of staf nodig voor de besturing. Al jaren geleden zijn de 10.000 middenmanagers ontslagen.

Dit lijkt mij aardig in buurt komen van wat jullie aangeven als ‘de organisatie van de toekomst’. Komt het ook in de buurt van wat jullie verstaan onder 'configureren, contracteren en integreren'?

Op één punt wijkt dit beeld af. De ontkoppeling van mens en organisatie heeft niet plaatsgevonden. Door slimme werving, selectie en promotie houdt men de mensen vast, mede door het ondernemerschap te cultiveren met alle kans op een hoog inkomen.

Al met al, bijna te mooi om waar te zijn. Ik ben benieuwd. Hoe dan ook, er zijn ook al andere ondernemingen die een dergelijk organisatieontwerp aanwenden.

Meer over Organisatieontwerp