Opkomst van communities van zelfstandige professionals

Cover stories

Het aantal zzp’ers blijft groeien. De autonomie en flexibiliteit onder werkenden neemt toe, maar de behoefte aan verbinding blijft. Nieuwe communities van zelfstandige professionals ontstaan, zowel online als offline. Ze vervullen niet alleen een belangrijke sociale functie; deelname aan de juiste community kan ook economisch voordeel opleveren en je (digitale) reputatie versterken in de nieuwe economie.

Groeiend leger zzp’ers

Voordat we een blik werpen op het leven van de zzp’er in de veranderende economie, eerst maar even de cijfers. Uit grootschalig onderzoek van McKinsey blijkt dat in de VS en Europa 20 tot 30 procent van de beroepsbevolking zelfstandig werkt. Onderzoeksbureau Intuit voorspelt dat in 2020 ongeveer 40 procent van de Amerikaanse werkzame beroepsbevolking actief is als fr...

Stephan Vanhaverbeke
Lid sinds 2019
Precies vanuit deze visie is in 2004 ubeon ontstaan als co-creatief samenwerkinsverband van zelfstandige professionals. ubeon biedt een platform én netwerk waar trainers, coaches en consultants elkaar kunnen ondersteunen bij het genereren én realiseren van projecten. https://www.ubeon.com/golive
Alfred Griffioen
Veel professionals verenigen zich ook in een Ondernemerscoöperatie. Naast het sociale aspect heeft dit ook als voordeel voor opdrachtgevers dat ze zaken doen met een collectief waar mensen elkaar kunnen aanvullen en vervangen. In een coöperatie, als project-bedrijf, wordt het mogelijk grotere opdrachten aan te nemen en je te specialiseren. Zolang je niet al je werk via de coöperatie doet, kun je ook fiscaal zelfstandig ondernemer blijven.
john straatman
Lid sinds 2019
Zien wij hier een terugkeer naar een wereld zoals die er vóór de industriële revolutie uitzag? Waar bijna iedereen een "ZZPer" was? Waar hooguit corporaties en gilden bestonden waar mensen met gelijkaardige arbeid elkaar konden treffen?
Annie van Genugten
Zijn er nog tips voor het bouwen aan zo'n communities niet alleen in relatie tot samenwerkplekken voor zzp-ers maar ook samenwerkplekken in relatie tot maatschappelijke vraagstukken/maatschappelijk ondernemers?
Dus waarin het niet alleen gaat om (individuele) opdrachtgevers, maar zo bouwen dat integraal maatschappelijke vraagstukken worden opgepakt zoals sociale cohesie, ontmoetingsplekken voor iedereen (inclusie re-integratie of ondersteuning van werkzoekenden). Soort project-bedrijf (gilde inclusief samen leren) op dat terrein?
Nico Verbaan
Interessant en herkenbaar. En uiteindelijk wordt zo'n community extra interessant voor een klant als de deelnemers geselecteerd zijn en er geen dik verdienmodel achter zit. Zoals www.succesmkb.nl dus eigenlijk.
Pieter Reijnders
Een succesvolle mengvorm is de community waarbij zelfstandig professionals elkaar vinden op gemeenschappelijke uitgangspunten en concepten delen. Een goed voorbeeld hiervan is Happy Goose (http://www.happygoose.nl), waar een groep ervaren verandermanagers op basis van gedeelde waarden en een sterk concept samenwerkt. Kennis delen, ontmoeten en samen werken staat centraal. Specialisten op allerlei gebieden, die zich ook vinden in deze gedeelde waarden, kunnen ook aansluiten.
Peter Staal
Lid sinds 2018
@Annie, wij hebben een bureau dat zich specialiseert in het bouwen van dit soort communities (www.bind.nl). Als je eens wil sparren, laat maar weten!
Anneke van der Wilt
Je zou denken dat met de opkomst van Internet de arbeidsmarkt transparanter zou zijn geworden; dit blijkt niet het geval. De intelligence groep heeft hier onderzoek naar gedaan. Hierbij de link naar de uitkomsten:
https://www.intelligence-group.nl/nl/nieuws/februari-2018/10-opmerkelijke-feiten-over-de-intransparantie-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt
Je zou verwachten dat de communities de arbeidsmarkt transparanter zouden maken. Zelf vond ik de uitkomst nogal fascinerend.
jolanda willems
Een coöperatie waarin waar binnen ZPP-ers samenwerken biedt ook een antwoord op de versnippering van kennis en kunde. Coöperatie PreventPartner is hier een voorbeeld van. Dit is een samenwerkingsverband voor (zelfstandige) professionals op het gebied van duurzame inzetbaarheid en preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Deze coöperatie is in 2014 opgericht, als non profit organisatie, met als doel om kennis en kunde samen te voegen en gezamenlijk als een herkenbare organisatie naar buiten te treden. Concreet betekent dit dat we erbinding maken tussen de vraagstukken van klantorganisaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en productiviteit enerzijds, en de best passende aanpak en deskundige professionals anderzijds.
Roderick
UPD (marktleider op het gebied van Continu verbeteren/veranderen/vernieuwen) is onlangs op basis van input en de behoeften van ZZP-ers ook een samenwerkingsinitiatief begonnen: https://jointhespark.nl/the-spark/
Hierin vormen kennisdeling, blijvende persoonlijke ontwikkeling, ontzorging en verbinding met zowel vakgenoten op het gebied van Lean, Six Sigma en Agile de pijlers. De ZZP-ers denken hier actief mee over de invulling van de samenwerking

Meer over Personal Branding