De Haier casus. Nieuw Organiseren als Concurrentie-monster

Cover stories

Nieuw organiseren raakt breed geaccepteerd. Ook in het bedrijfsleven. Een terugkerende vraag betreft de sturing. Minder managers dus minder sturing? Of juist  meer? Door meer collegiale druk, meer druk van klanten en meer druk vanuit de markt. Sommige platform organisaties weten hier goed raad mee. Het Chinese Haier is daar een sterk voorbeeld van.

Nieuw organiseren zet door

In het begin van dit jaar ontstond er in dit magazine een discussie over Het Nieuwe Organiseren. Zie: Modieuze prietpraat of krachtige sociale innovatie? En: Het langzame afscheid van het oude organiseren. Mijn conclusie is dat elementen als een grotere autonomie voor de professionals in de uitvoering en een toenemende verantwoordelijkheid van teams voor resultaat en klant, breed geaccepteerd raken. Ook in het bedrijf...

Koos Groenewoud
Lid sinds 2019
CHAPEAU. Wat een actueel, interessant, leerzaam en inspirerend stuk.

Sluit aan op

"Niet minder managers, maar minder managen" en de trends en ontwikkelingen
Op het gebied van leiderschap en economie!

Ik neem het op in ons dossier "Semco stijl" op www.lerendeleiders.nl
Nico Franse
Lid sinds 2019
Mooi stuk!
Alleen ben ik benieuwd hoe hard die concurrentie in werkelijkheid is. Zolang je maar waarde blijft toevoegen, maar dat is zo logisch als wat :-)
Erwin Molenaar
Lid sinds 2019
De vraag is of dit concept overal deelbaar is, ik zie het ambtenaren apparaat niet deelbaar door 15 personen. Sempler bestaat al een tijd, Taylor nog veel langer. Toch is Taylor met zijn machine bureaucratie, zijn blauwe denken ( De Caluwe en Vermaak) of het Angelo-Saksische model veruit in de meerderheid. Zelfs in scholen zie je deze tendenses oprukken. Jaap Peters en Judith Pouw hebben een prachtig boekje geschreven de" Intensieve menshouderij". Zelf ben ik voor kennis management, wie het (echt) weet mag het zeggen. Het Rijnlandse model komt daar het dichtst bij. Maar in een koekjesfabriek zul je niet snel inspraak hebben over de smaak van een Bastogne koek.
Jos van der Wielen
Lid sinds 2019
Interessant artikel Willem!
Het deed me denken aan een artikel wat ik laatst las over Nedap een Nederlands tech bedrijf in het oosten van ons land: 'Nieuw Organiseren in de praktijk: op bezoek bij Nedap'. In een cultuur van eigenaarschap, verantwoordelijkheid, autonomie worden medewerkers hun eigen gesel.

https://www.talentontwikkeling.com/blog/nieuw-organiseren-in-de-praktijk/
mkk
Absoluut zeer interessant, het lijkt een intrinsiek goed en succesvol model, ben wel benieuwd wat alle stakeholders er van vinden. Met extreme targets wordt er vermoedelijk erg veel van de mensen gevraagd ! Hoe zou het met het personeelsverloop zijn?
Willem Mastenbroek
Auteur
@mkk, Beste Maaikel. “Wordt er niet erg veel van de mensen gevraagd in zo’n organisatie? Hoe zou het met het personeelsverloop zijn?” Goede punten. Immers ‘Haier roept ook iets op van een woest kapitalistisch systeem’.
Het zou wel heel navrant zijn als de organisatie- en managementprincipes van Nieuw Organiseren leiden tot een onmenselijk systeem waarbinnen de mensen zich over de kop werken.
Ondanks mijn bewondering voor Haier ben ik er niet bij voorbaat gerust op. Het super-consequent doorvoeren van marktprincipes in de interne organisatie en dus ook in de onderlinge verhoudingen kent grenzen.

De vraag ‘Kan Innovatief organiseren ongelukkig maken?’ wordt sowieso te weinig gesteld. In het bij dit artikel geplaatste related item over Semler uitte ik al jaren geleden enige zorgen.
Volgens mij omvat elk organisatieontwerp ook een morele lading. Zonder moreel kompas kan elk systeem tot narigheid leiden.
Willem Mastenbroek
Auteur
Hierbij de reactie van Ji Guangqiang, head of Haier Model Research Institute. Ji Guangqiang is Field Owner, Cultural Industry Ecosystem of Haier Group

<em>Dear Mr Willem Mastenbroek

In this article, you regard Haier as a disruptive "new organization". Thank you for your recognition. Thank you very much for seeing Mr. Zhang Ruimin, Chairman of the Board of Directors and CEO of Haier Group, as the new champion of the human dimension. In your discussion on the "new organization", you take Haier as an example to put forward the view that "professionals should have greater autonomy” and “the team should have more responsibility for results and customers" etc. That allows more readers to know the story of Haier's practice, which is the recognition of Haier's transformation.

Haier is constantly promoting its organizational innovation. Since the Rendanheyi Model was put forward in 2005, Haier has transformed from a traditional home appliance manufacturing enterprise to a platform for incubating entrepreneurs for the whole society. It has disrupted the closed system of traditional enterprises, become the node in the networked interconnection, and created a new co-creation and win-win platform. Now, in order to achieve a better user experience, in addition the Microenterprise (ME), we have proposed the new development - EMC.

EMC stands for Ecosystem Micro-community. Microenterprise is the basic unit of EMCs; each Microenterprise is independent, and they have non-linear and parallel relation with each other. EMC is an open system that welcomes all world-class resources. EMC is also dynamic, meaning it can be dynamically restructured, iterated and upgraded according to user needs. By creating the ecosystem that corresponds to the communities, the microenterprises, which were independent from each other in the past, are parallelly connected by the common goal of meeting specific user needs. In the end, an EMC is established that supports iteration and upgrading of users experience. In the organizational model of EMC, microenterprises are dynamic yet orderly; they can operate independently or work together to form synergy to meet the diverse and ever-changing user needs. This is an innovation of a new organizational model and may bring some new information to your research on the "new organization”.

Haier always keeps abreast of the times. About Haier, we have more content to communicate with you, such as how the future form of the new organization will be improved and so on, we would like to discuss with you.

Thank you again for your recognition of Haier in your article. Look forward to your reply.

Best regards,
Ji Guangqiang</em>


De EMC-alinea toont de ingenieuze manier waarop Haier een veelheid van micro-ondernemingen tot onderlinge afstemming en samenwerking brengt om een doelgroep goed te bedienen. Geen topdown sturing, coördinatie en controle maar de condities creëren dat een veelheid van microndernemingen zelf de verantwoordelijkheid voor een doelgroep oppakt inclusief de onderlinge afstemming en samenwerking.

De toezegging om met meer informatie te komen verheugt mij. Uiteraard heb ik hierop al gereageerd.
We gaan nog veel van Haier horen.

Meer over Innovatief organiseren