Ervaringen en inzichten om zingeving in organisaties meer kans te geven. Definitie en betekenis. Niveaus van zingeving. Zinvol werk, betekenisgeving, ethiek en passie. Eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden die de organisatie biedt. Hoe aanpakken? Voorbeelden, tips & trends.

Definitie en betekenis

Zingeving is het zoeken naar de waarde, de betekenis en de bedoeling van je werk. Zingeving heeft een actieve lading. Of het nu ‘gegeven’ wordt of niet mensen hebben zelf een verantwoordelijkheid om zingeving te vinden door zich te verbinden met hun werk, andere mensen en aan normen en en waarden.

Organisaties, spiritualiteit, zingeving en inspiratie

In menige organisatie poogt men door het formuleren van missie, visie of kernwaarden zingeving te stimuleren. Mensen laten zich zingeving niet gemakkelijk aanpraten. Ze moeten de ‘zin’ herkennen en het moet hen aanspreken.

Het formuleren van een missie of bedoeling in termen van de waarde voor mens en samenleving biedt zeker kans op inspiratie. Bedenk daarbij dat niemand behoefte heeft aan ronkende teksten met nobele doelstellingen en waarden die niet waargemaakt worden. Wat komt er bijvoorbeeld terecht van de credos’s en missies die in de financiële wereld zijn opgesteld? ‘Niets, business as usual’ is de verzuchting van veel ingewijden.

Zingeving, betekenisgeving, ethiek en moraliteit

Er is een direct verband van zingeving met ethiek, moraliteit em belekenisgeving. En dit in de betekenis van ‘Wat beteken ik voor anderen?’ en ‘Welke betekenis geven anderen aan mijn handelen?’. In organisaties zijn de ‘anderen’ de mensen waarmee we direct te maken hebben maar ook klanten, leveranciers en degenen die anderszins de effecten van de organisatie ervaren. ‘Duurzaamheid’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ betreden dan het toneel.

Eigen verantwoordelijkheid voor zingeving

Je werk goed doen, geen gesjoemel en kwaadsprekerij, bijdragen aan de kwaliteit van de samenwerking, horizontaal en verticaal. Anderen durven aanspreken, hulpvaardigheid, humor…. het zijn allemaal zaken die niet vanzelf spreken maar wel van groot belang zijn voor het dagelijks welbevinden.

De banaliteit van het dagelijks fatsoen

Veel persoonlijke zingeving en voldoening is te vinden in de banaliteit van het dagelijks fatsoen. Hoogdravende doelstellingen van de organisatie zijn daarbij niet nodig. Veel werk moet gewoon gedaan worden. Het is geforceerd om daar hogere waarden aan te koppelen. Laten we blij zijn dat het gedaan wordt en dat bedrog, diefstal, corruptie, vernieling, uitbuiting, verhuftering, getreiter, cynisme en intimidatie beperkt blijven. Daaraan een bijdrage leveren is van grote betekenis en vaak al lastig genoeg. Dat is zingeving als persoonlijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waar iedereen zichzelf op aan kan spreken.
Verwachten dat de organisatie voor inspiratie, betekenis en zingeving zorgt, is een aanloop tot slachtoffer-gedrag en gezeur. Maak er zelf wat van, prijs je gelukkig als de organisatie metterdaad meters maakt en werk daar actief aan mee!

Organisaties en zingeving

Organisaties kunnen wel degelijk het proces van zingeving bij mensen een krachtige impuls geven. Een citaat: “Organisaties die hier goed in zijn hebben een unieke visie, waarin ze een hoger doel nastreven en een bijdrage leveren aan hun omgeving door alle stakeholders in ogenschouw te nemen. Deze zingeving gaat dieper dan alleen de organisatiedoelstellingen en komt terug in een duurzaamheidsstreven dat mensen, samenleving en milieu omvat. De context waarin de organisatie opereert is dus van groot belang en bepaalt mede het hogere doel. De persoonlijke doelstellingen van de medewerkers moeten aansluiten bij het hogere doel van de organisatie op een dusdanige manier dat zij zichzelf hierin terug zien.”  Bron.

Lees ook:

Hoe breng je jouw strategie tot leven?
Als dit lukt des te beter!

Niveaus van zingeving

Zingeving verschaft energie en kracht aan mens en organisatie. Zingeving kent verschillende lagen al naar gelang de binding die men aangaat:

  • De band met met het dagelijks werk, collega’s en klanten.
  • De band met het doel van de organisatie in termen van duurzaamheid, MVO en de bijdrage aan de samenleving.
  • De band met normen en waarden van ethiek, integriteit en moraliteit.
  • De band met ‘hogere waarden’ in de sfeer van ‘geluk’, spiritualiteit en religie.

Bindingen hebben een gevoelsmatige lading variërend van beroepsmatige trots & professionaliteit tot een bezielende passie.

De niveaus met de typen bindingen helpen om te beseffen welke niveau’s de organisatie faciliteert. Welk niveau mensen bereiken blijft een eigen verantwoordelijkheid. Enige bezinning op wat je in je werk zoekt, waardeert en wilt bereiken, helpt dan. Dat betekent dat zelfkennis oftewel de verbinding met jezelf een rol speelt. Die verbinding hadden we bijna overgeslagen maar daar begint het vaak mee.

Zingeving in organisaties betekent dat er een duidelijke relatie met het functioneren van de organisatie moet zijn. Met zweverig gedoe of puur persoonlijke hobbies zijn organisaties niet gebaat. Let wel: hier ligt een grijs gebied waar geluk-zoekers, avatars, magiērs, profeten en fantasten vrij spel hebben. Hierover: Spiritualiteit in organisaties Zweverig gezever of zinnige zingeving?

Zingeving: selectie van bijdragen

De selectie betrcft de volgende onderwerpen:
– Ervaringen, tips en ideeën om zingeving meer kans te geven.
– Betekenisgeving, spiritualiteit, ethiek.
– Het besef dat meer en meer welvaart welzijn en zingeving bedreigt.
– Zinvol werk waar we passie bij voelen.
– Het belang van duurzaamheid als consument en als producent.
– Zelfkennis als basis van zingeving, passie en bezieling.

Is dit allemaal te mooi om waar te zijn? Wat is realistisch, wat komt van zingeving terecht? Lees de geselecteerde bijdragen.