Hoe werken kernwaarden in de praktijk: inzichten, voorbeelden, trends en tips. Kernwaarden als middel tot verandering van de organisatiecultuur. Kernwaarden en verandering van houding en gedrag. De relatie tussen kernwaarden, visie en missie: inzichten en praktijkervaringen. De trends in de praktijk. Slaag- en faalfactoren bij de aanpak. Zin en onzin van kernwaarden.

Hoe werken Kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie; ze verschaffen houvast aan de mensen; houding en gedrag worden erdoor bepaald. Dit mag het streven zijn maar vaak komt het er niet van. Ondanks alle goede bedoelingen blijft het een vrijblijvende opsomming van waarden die niet echt in hoofd, hart en handen landen. Daar is meer voor nodig. Wat is dan dat ‘meer’? Eén ding is zeker: campagnes, fraaie posters, onderzoekingen, events, studies en opleidingen werken niet.

Kernwaarden in de praktijk. De trends.

De belangrijkste lessen uit de praktijk zijn:

  • Houd de kernwaarden zo dicht mogelijk bij het primaire proces van verbetering van resultaten en het voorbestaan van de organisatie.
  • Geef focus; drie kernwaarden is al veel. Richt de aandacht op de kernwaarde met het grootste hefboomeffect.
  • Wees duidelijk over wat je van de mensen in de organisatie verwacht. ‘Klantgerichtheid’ als kernwaarde; mooi, maar dan? Kom bijvoorbeeld met: Laat ieder team met acties komen om de eigen klantgerichtheid te verbeteren.
  • Til de acties die de mogelijkheden van het team te boven gaan naar een hoger echelon in de organisatie en bundel ze met die van andere teams. Gebruik hiervoor de ‘normale’ lijnorganisatie.
  • Kijk uit met aparte coördinatoren en met stuur- en projectgroepen. De verantwoordelijkheid van de reguliere organisatie lekt dan weg.

De essentie: Wil je ander gedrag, vraag om het gewenste gedrag.

Zie het voorbeeld over Bedrijfscultuur en kernwaarden.

Management en kernwaarden

Het management team stimuleert, faciliteert en monitort. Ieder MT-lid werkt met het eigen team ook aan de kernwaarde waar het focus ligt. Men is daarnaast goed op de hoogte van de voortgang in de teams die men aanvoert. Men weet wat er op de werkvloer leeft. Sturing dient gecombineerd te worden met benul van de problemen die mensen ervaren in de werkuitvoering. Als het alleen maar een ‘top-down’ verhaal is zonder aandacht voor de feitelijke mogelijkheden in de werkuitvoering dan zullen de gewenste veranderingen verzanden.

Kortom: zorg er vooral voor dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt om de waarden waar te maken. Dit lukt pas goed als in de relatie met de leiding voldoende geloofwaardigheid en vertrouwen aanwezig zijn. Daar ontbreekt het soms aan. Dan zal men hieraan heel gericht de nodige aandacht moeten geven. Anders raakt men achterop.

Voorbeelden van Kernwaarden

In de geselecteerde artikelen vindt u tal van voorbeelden en praktijkervaringen. De artikelen met de meeste reacties vindt u ook op deze pagina. Ook zijn de meest recente bijdragen en de tips en tricks opgenomen.