Een inspirerend toekomstbeeld of 'slow death'?

Columns

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals biologie, paleontologie en psychologie zijn er theorieën over hoe ontwikkeling plaatsvindt. Ontwikkeling kan langzaam plaatsvinden onder geleidelijke verandering van de omgeving maar ook sprongsgewijze verandering vindt plaats, slechts ingegeven door grote wijzigingen in de omgeving. Denk aan de dinosauriërs. Paleontologen vinden bewijs voor al deze theorieën. Vanuit de psychologie zijn er uiteenlopende opvattingen over de wijze waarop de mens haar positie en eigenheid in relatie tot de omgeving bepaalt. Verschillende disciplines maken dankbaar gebruik van het ‘terugreizen in de tijd’ om beelden in perspectief te plaatsen. Wat leren we hiervan ten behoeve van organisaties? Aan de hand van 2 van mijn favoriete boeken, wetenschappelijk...

Meer over Zingeving in werk en organisatie