Organiseren is niet waardevrij!

Cover stories

De afgelopen drie weken werd drie keer in De Volkskrant en één keer in het NRC het begrip Intensieve Menshouderij aangehaald. Een revival! Het boek 'Intensieve Menshouderij' verscheen in december 2004; een werkbaar alternatief is samen met Mathieu Weggeman uitgeschreven in de Rijnland-trilogie (50.000 stuks van verkocht). Efficiëntie leidt niet per definitie tot waardigheid, eerder tot het tegendeel. Organiseren is sowieso niet waardevrij! 

We lopen regelmatig - op uitnodiging - organisaties binnen en krijgen dan vaak al snel te horen: 'We noemen het hier geen Rijnlands hoor. Leuk die boekjes, maar we spreken bij ons liever over Nieuw Organiseren'. 'Waarom?' 'Dat klinkt wat waardevrijer'. We knikken begrijpend. Is commercieel ook veel handiger, ... wie wil nou een klant bij het eerste ...

L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Wie Principles of scientific management van F.W. Taylor goed leest, zal merken dat hij benadrukt dat de voordelen van zijn wetenschappelijke aanpak van de verbetering van het werk aan zowel 'arbeid' als 'kapitaal' ten goede moesten komen.
Dat er kapitalisten waren en zijn die de factor arbeid niet lieten/laten meedelen kan je Taylor toch niet verwijten?
Jochem
Dit artikel draait om de hete brij. Erg politiek correct. Wat bedoelt de schrijver? Rijnlands moet beter gewaardeerd worden dan in nieuw organiseren goeroepraatjes verkondigd wordt? Zeg dat dan!
Karin van der Velde
Lid sinds 2019
Taal is een weergave van onze werkelijkheid. In mijn advieswerk in de zorg heb ik het er met de zeer betrokken professionals over dat over een medemens praten als 'casus' afstand creëert. Het begrip 'casus' ontmenselijkt. Ontdoet die persoon van zijn vraag, problematiek en hulp/ondersteuning. Het plaatst de mens in de systeemwereld en maakt hem/haar tot een bekostigingsvraagstuk. Aandacht geven en echt contact plaatst hulpvragende en hulpbiedende mens in een zuivere, eerlijke relatie tot elkaar die (meer) mogelijkheden biedt. Wij hebben als managers, adviseurs en bekostigers deze medewerkers te helpen, niet te hinderen. Wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen. Zichtbaar te zijn, positie te nemen, keuzes te maken.
Op een ander niveau vind ik de discussie 'nieuw organiseren' versus (?) 'rijnlands' een gesprek in de systeemwereld die de uitvoerende medewerkers in hun leefwereld niet interesseert. Het gaat om passend organiseren. En dat is waarderend organiseren.
Leon Dohmen
Pro-lid
Respectvol en fatsoenlijk lijken de begrippen die centraal staan in dit artikel.
Laten we deze begrippen gewoon meer gebruiken i.p.v. Nieuw organiseren en Rijnlands....

Meer over De Menselijke maat