Wat moet er bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden geregeld?

Naast 'verplichte' onderdelen, zoals de gegevens van de betrokken partijen de einddatum en de bedenktijd van de werknemer, is het verstandig bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, ook afspraken te maken - en vast te leggen in de vaststellingsovereenkomst - over:
 • Of een financiële vergoeding aan de werknemer wordt betaald en – zo ja – de hoogte daarvan en de datum waarop die zal worden voldaan;
 • Wanneer de laatste werkdag van de werknemer is (wordt hij (en zo ja per wanneer) vrijgesteld van werk om te kunnen solliciteren? Of niet?);
 • Wordt het saldo vakantiedagen (positief of negatief) afgerekend?
 • Neemt de werknemer – als hij wordt vrijgesteld van zijn werkzaamheden – zijn niet genoten vakantiedagen op?
 • Hoe – en aan wie wordt het werk van de werknemer overgedragen?
 • Hoe wordt de pensioenregeling afgeregeld?
 • Hoe worden de (collectieve) verzekeringen afgeregeld?
 • Afspraken over de leaseauto/het leasecontract;
 • Heeft de werknemer nog bedrijfseigendommen in bezit (sleutels, toegangspas, laptop, telefoon, dossiers, bedrijfsgegevens oid.) en wanneer levert hij die in en bij wie?
 • Hoe en wanneer worden de collega's van de beëindiging van het dienstverband op de hoogte gebracht?
 • Hoe en wanneer worden – zo nodig - klanten en relaties geïnformeerd over het vertrek van de werknemer?
 • Krijgt de werknemer een (positief) getuigschrift en (positieve) referenties?
 • Moet de werknemer zich (blijven) houden aan zijn geheimhoudingsbeding?
 • Moet de werknemer zich (blijven) houden aan zijn concurrentie- en/of relatiebeding?
 • Moeten nog studiekosten worden afgerekend met de werknemer?
 • Zijn er nog schulden, leningen, voorschotten of andere financiële zaken die moeten worden afgerekend?
 • Neemt de werkgever (een deel) van de kosten voor (juridische) bijstand voor zijn rekening?
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.