Wat is het juridisch verschil tussen eenzijdige en tweezijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst?

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigden met wederzijds goedvinden. Door partijen worden de afspraken hierover dan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, artikel 7:670b BW). Na 1 juli 2015, na de invoering van de Wet werk en zekerheid, bestaat daarnaast ook de mogelijkheid dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en dat de werknemer hiermee schriftelijk instemt. Tussen deze beide varianten zit een belangrijk juridisch verschil: bij de beëindiging met wederzijds goedvinden, is de werkgever aan de werknemer in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd, maar bij de opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer wél.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.