Wanneer is het sociaal plan bij een reorganisatie leidend?

Een sociaal plan wordt meestal bekrachtigd en ondertekend door de werkgever, de vakbonden en de ondernemingsraad. Dan heeft een sociaal plan de meeste 'kracht' en bindt het alle werknemers aan de uitkomst. Een werkgever kan een sociaal plan ook eenzijdig vaststellen. Dan zijn de werknemers en de kantonrechter minder of niet gebonden en heeft het sociaal plan minder kracht.
In bepaalde CAO’s is vastgelegd dat de werkgever bij het opstellen van een sociaal plan de vakbonden moet inschakelen. De vakbonden proberen een zo goed mogelijke regeling 'eruit te slepen' voor de werknemers.
Het sociaal plan kan summier (enkele pagina’s) of zeer uitgebreid (meer 50 pagina’s) zijn. Tevens kan een sociaal plan als CAO worden vastgelegd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.