Is er een transitievergoeding verschuldigd als de werknemer pensioengerechtigd wordt?

Er is geen transitievergoeding verschuldigd op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit einde kan ontstaan door een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst of cao (de arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege) of door opzegging door de werkgever. Onder de Wet werk en zekerheid is opzegging in die situatie mogelijk zonder dat een ontslagvergunning van het UWV vereist is (art. 7:673 lid 7 BW). Deze regel geldt ook als de werknemer in dienst blijft na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of als de werknemer na zijn pensioenleeftijd in dienst treedt.
Voor de transitievergoeding geldt geen maximering voor wat betreft de verwachte inkomstenderving tot de pensioenleeftijd. De enige maximering die geldt, is dat de vergoeding niet hoger kan zijn dan € 86.000 (2022) of één jaarsalaris indien de medewerker meer dan dit bedrag per jaar verdient.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.