Hoe zit het inkomstenbelasting over de pensioenverplichting via stamrecht?

Mensen die net met pensioen zijn gegaan of op het punt staan dat te doen moeten zich tijdig realiseren dat zij belasting moeten gaan betalen over het geld dat zij eerder onbelast in een bv hebben gestopt. Het probleem ontstaat als er geen of te weinig geld in de bv zit om het pensioen aan te vullen en daarover belasting af te dragen. Bij het opzetten van de stamrecht bv ontstaat een belastingclaim die de fiscus int zodra de pensioenaanvulling behoort te beginnen - ook als die uiteindelijk nooit plaatsvindt omdat het geld al is uitgegeven. Problemen ontstaan zodra eigenaren geld uit hun bv halen zonder iets vast te leggen over aflossing en rente, en met dat geld bijvoorbeeld een boot kopen of een wereldreis maken. Als de fiscus bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de belastingclaim wil innen, is daar onvoldoende geld voor.
Het criterium voor de Belastingdienst is of er zakelijk of onzakelijk met het geld in de bv is omgegaan. Zo heeft de fiscus er geen bezwaar tegen als een eigenaar van een stamrecht bv een lening aan zichzelf verstrekt, mits hij die lening aflost en daarover een marktconforme rente betaalt. Een belastingaanslag blijft ook achterwege als er met het geld in de bv is belegd, maar de resultaten hiervan zijn tegengevallen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.