Hoe kan compensatie voor de transitievergoeding worden aangevraagd?

Werkgevers kunnen vanaf medio 2020 de compensatie aanvragen bij UWV. Bij de aanvraag moeten zij bepaalde gegevens aanleveren. Werkgevers kunnen de compensatie ook met terugwerkende kracht ontvangen voor (transitie)vergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald. Het is voor werkgevers daarom belangrijk om de documenten van een zieke werknemer die zij ontslaan of hebben ontslagen goed te bewaren. Voor aanvragen die met terugwerkende kracht worden ingediend, zal UWV in haar administratie nagaan of de werkgever een beschikking heeft gekregen voor de aanvraag van een WIA-uitkering of – als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd – een Ziektewetuitkering. Hieruit blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als UWV niet over deze informatie beschikt, moet de werkgever een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Hierbij moet hij de aanvangsdatum van de ziekte en de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld vermelden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.