is de werkgever verplicht het recht op een transitievergoeding te melden aan de werknemer?

Werkgever en werknemer mogen hun arbeidsovereenkomst beëindigden met wederzijds goedvinden. Door beide partijen worden de afspraken hierover dan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, artikel 7:670b BW). Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geen transitievergoeding verschuldigd, al staat het werkgever en werknemer wel vrij om te onderhandelen over een eventuele transitievergoeding. De werknemer heeft bij beëindiging met wederzijds goedvinden 14 dagen bedenktijd na het tekenen van de schriftelijke overeenkomst. Als een werknemer echter instemt met een vaststellingsovereenkomst zonder transitievergoeding, kan hij deze achteraf niet alsnog bij de rechter afdwingen. De werkgever hoeft hem bovendien niet te wijzen op de mogelijkheid van een transitievergoeding.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.